Vad händer med den mobila e-handeln?

PostNords E-handelsbarometer Q1 2015 visar på att 74 procent av konsumenterna e-handlade varor under kvartalet. Men rapporten visar även att bara 13 procent har handlat via sin mobiltelefon.

Vi har tidigare slagit oss för bröstet för att vi varit ledande inom webben. Men när det gäller mobil-handel så ligger vi långt efter toppen.  Enligt teknikföretagen Adyens MPI undersökning så görs 27 procent av de globala transaktionerna via mobiler. I Storbritannien görs över 40 procent av köpen idag via mobila enheter.  Även den amerikanska marknaden ökar starkt. Under första kvartalet 2015 ökade andelen mobila köp med 39 procent jämfört med samma period föregående år, och ligger nu på 27 procent av det totala antalet köp (Adyens MPI Q1 2015 ).

13 procent m-handel kan ses som en rätt låg andel även med tanke på att vi i tidigare blogginlägg visat att hela 73 procent använder nu sin mobil och för att gå ut på internet (källa SOI 2014). Trenden är här väldigt starkt ökande 2013 var andelen 65 procent och 54 procent år 2012.

Att allt fler använder sin mobiltelefon för att besöka sidor syns även tydligt när vi på Web Service Award gör trafikanalyser och användarundersökningar (så väl kvantitativa och kvalitativa) till våra kunder. Mobilen får en allt större roll och besökarna vill se och kunna göra allt via sin mobil. För e-handel vill man även kunna slutföra köpet. Om man inte kan det blir man frustrerad.

”Jag ser det som ett personligt misslyckande att inte kunna slutföra köpet via min mobil”

            – Fokusgruppsdeltagare, e-handel

Att många använder sina mobiltelefoner för att besöka e-handels webbplatser visar även E-barometern.  Hela 75 procent, som använder sin mobil under köpprocesen. Mobilen spelar en avgörande del när man ska göra ett köp. Men hur bra går det att få uppgifterna och framför allt kan man slutföra köpet via sin mobil? Och om det inte går vilka signaler sänder det till kunderna?

En viktig fråga är förstås hur mobilanpassade Sveriges e-handelsplatser är.

Trendundersökningen ”Hur mår Sveriges webbplatser 2015” visar på att de flesta, 86 %, har någon form av mobillösning. Vanligast, 57 procent, är att man har en mobilanpassad webbplats med responsiv design. Men många har även lite äldre lösningar med mobilsajt eller mobilapp. 27 procent av de med e-handel uppgav att man hade en mobilsajt och 23 procent att de hade en mobilapp.

Utvecklingen för responsiv design inom E-handel

Andelen som har mobilanpassat sin webbplatser med responsiv design. (Andelen i %)

Trenden är responsiv!

57 procent av e-handlarna uppger i trendrapporten att de har mobilanpassat sin webbplats via responsiv design. Detta är en kraftig ökning över tiden. 2012 var andelen 10 procent, 2012 ökade den måttligt till 12 procent för att sen öka kraftigt år 2014 till en andel på 45 procent och sen nu 2015 öka ytterligare till 57 procent.  Men undersökningen visar även på att de med e-handel inte driver utvecklingen utan är som snittet. Totalt sett så uppgav också 57 procent att deras webbplats var responsiv.

I trendundersökningen fick e-handlarna även ange vilka större förändringar de kommer göra under 2015 och 29 procent uppgav att de kommer göra sin webbplats responsiv under året. Det skulle innebära att hela 86 procent av alla e-handlares webbplatser blir mobilanpassade 2016.

Förutsättningarna finns då för att mobil handeln kan lyfta!