Vad tycker besökarna om Sveriges webbplatser?

I tidigare blogginlägg har vi tagit upp ämnen som vilken användarnytta Sveriges webbplatser ger. I inlägget presenterades en formel att räkna på detta. Vi har även tagit upp vikten av ett bra CMS och hur CMSen mår enligt webbplatsansvariga samt tittat på om webbplatserna har ett definierat syfte och mål.

Men vad tycker då de viktigaste av alla, besökarna? Web Service Award genomför varje år runt 200 undersökningar om vad besökarna tycker om olika webbplatser. Under 2014 var det över 200 000 besökare som svarat på undersökningarna. Resultatet av dessa bygger Web Service index.

I undersökningen så svarar besökarna på olika påståenden i en skala från ett, stämmer inte alls till fem, stämmer helt. Indexet bygger på andelen som svarat fyror och femmor, d.v.s. andelen positiva.

Nedan visar vi det totala resultatet, d.v.s. hur det ser ut för en genomsnittlig svensk webbplats, medelsvensson för en webbplats.

WSI-2007-2014

Web Service Index mellan 2007 och 2014, andelen i procent

Nå hur ser det nu ut för en svensk snittwebbplats?

Undersökningen visar att i snitt så är 68 procent av besökarna nöjda med webbplatsen. Glädjande är att indexet när vi delar upp det per år ökar. Under perioden 2008 – 2010 så var indexet 62 sen ökade det till att ligga mellan 65 och 66 under 2011 och 2013 för att sen ta ett skutt upp till 68 för 2014.

Är detta godkänt? Nja är svaret. Det borde vara fler som är nöjda. Om vi i stället ser till topp5 i undersökningen, d.v.s. de fem webbplatser som har högst index så har de ett index på 86. Det är alltså ett stort spann mellan snittet och de i topp.

En intressant fråga man bör ställa sig som webbplatsansvarig är vilket index ni vill ligga på. Ska ert mål vara att vara medelsvensson? Medelsvensson i er bransch? Eller vara bland de bästa?