Vad är poängen med webbplatsen?

Om man inte vet var man ska så vet man inte om man är på rätt väg. Trots detta så uppger bara 73 procent av webbplatsansvariga att det finns ett uttalat syfte med deras webbplats enligt Web Service Awards trendrapport Hur mår Sveriges webbplatser 2015.

Ännu lägre andel blir det när vi frågade om man har definierade syften med undersidorna. Det är bara 54 procent  av webbplatsansvariga som uppger att de har ett syfte med undersidorna på sin webbplats.

Webbplatsens syfte och målgrupp. Andel i procent.

Webbplatsens syfte och målgrupp. Andel i procent.

Att inte alla webbansvariga uppger att det finns ett definierat syfte med sin webbplats är anmärkningsvärt. Om man inte har ett syfte och vet varför man har sin webbplats — hur ska man då kunna veta:

  • Hur man ska arbeta med sin webbplats?
  • Vilka mål ska man ha för webbplatsen?

Allt blir ju rätt osäkert  och subjektivt om man inte har mål. Många webbansvariga uppger även att de lider brist på resurser för att sköta sin webbplats. Men det är svårt att kräva resurser om man inte kan visa vilken effekt en webbplats uppnår.

Hur är det då med målgruppen för webbplatsen?

Det borde väl ändå vara definierat vem man vänder sig till? Hur ska man annars veta om man når ut rätt?

Tyvärr så vet inte alla webbplatsansvariga vilka som är målgruppen för webbplatsen. Enbart 63 procent av webbplatsansvariga uppger att det har tydligt definierade målgrupper för sin webbplats. Här visar även trendrapporten på en negativ trend.  I 2014 års undersökning var andelen var 65 procent och i 2013 års undersökning var andelen 70 procent som hade definierade målgrupper. Utvecklingen går alltså åt att allt färre vet vilken målgruppen är för sina webbplatser.

Om man inte vet vem man skriver för eller utvecklar tjänster till så är det ju svårt att följa upp om det man gör når rätt.

Hur ser det ut i olika organisationsformer?

Vad vi ser är att många jobbar med webbplatser som saknar syfte eller målgrupp. Men är det ett generellt problem eller finns det branscher som är bättre än andra?

Det finns ett definierat syfte med webbplatsen nedbrutet på delmålgrupperna. Andel i procent

Det finns ett definierat syfte med webbplatsen nedbrutet på delmålgrupperna. Andel i procent

När vi bryter ner frågorna på olika målgrupperna statliga verk/myndigheter, kommuner/landsting, organisationer/förbund och företag samt de som har E-handel så ser vi att det är ett allmänt problem även om det skiljer sig mellan organisationstyper.

Inte helt otippat  är det framförallt inom gruppen e-handel där flest svarar att det finns ett definierat syfte med webbplatsen med en andel på 87 procent. Lägst andel som tycker att det finns ett definierat syfte med sin webbplats är det bland organisationer/förbund med enbart 66 procent.

Hur ser det ut med syftet för undersidorna?

Tabell: Det finns ett definierat syfte med webbplatsens olika undersidor nedbrutet på delmålgrupperna. Andel i procent

Tabell: Det finns ett definierat syfte med webbplatsens olika undersidor nedbrutet på delmålgrupperna. Andel i procent

Totalt sett är det enbart 54 procent som anger att det finns ett definierat syfte med webbplatsens olika undersidor. Att inte veta syftet med sin webbplats olika undersidor är rätt jämnt mellan de olika organisationsformerna. Högst andel som har ett syfte med sina undersidor finner vi även här bland e-handel, där 66 uppger att det finns ett syfte med undersidorna. Bland företagen är andelen 61 procent, sedan sjunker det ned till 50 procent för kommuner/landsting, statliga verk/myndigheter och förbund/organisationer.

Att det är så få som kan svara på att det finns ett syfte med undersidorna visar på att många sidor på webbplatserna inte fyller en funktion. Man kan fråga sig varför de då finns.

Har man en målgrupp för sin webbplats?

Tabell: Det finns ett definierat syfte med webbplatsens olika undersidor nedbrutet på delmålgrupperna. Andel i procent

Tabell: Det finns ett definierat syfte med webbplatsens olika undersidor nedbrutet på delmålgrupperna. Andel i procent

När det gäller om det finns definierade målgrupper för webbplatsen så svarade 63 procent att det finns. Vilket innebär att 37 procent inte vet eller är osäkra på vilka målgrupperna är för deras webbplats. Detta är förstås inte bra. Hur ska man jobba rätt om man inte vet för vem eller varför man har webbplatsen?

När vi ser till de olika målgrupperna så skiljer sig det här resultatet. Högst andel finns här bland statliga verk/myndigheter där 73 procent svarar att det finns en definierad målgrupp. Sedan sjunker andelen ner till 65 procent för gruppen företag och 66 procent för e-handlare. För organisationer/förbund är andelen nere i 63 procent. Lägst andel med 56 procent är det för kommuner/landsting.

Kan alla vara målgruppen?

Det är inte helt ovanligt att när vi pratar om målgrupper får svaret att för oss är alla målgruppen. Men är det verkligen sant? Gäller det för alla sidor?

Vi kan ta en kommun som ett exempel. Är alla målgruppen för sidan eller vänder den sig mer till kommuninvånarna, företag i kommunen, media, folk som vill bo i kommunen, besöka kommunen etc. Rätt snabbt så kan man bryta ner den luddiga den är till för alla till olika grupper som har olika anledningar (syften) med att besöka kommunens webbplats.

Om man fortsätter och tittar på olika undersektioner som t.ex. Skola och förskola. Så är målgruppen där föräldrar och kanske eleverna. För bygga och bo är målgruppen de som ska bygga om hemma eller bygga nytt.

När man tagit fram de primära målgrupperna och kanske även sekundära så kan man sen ta reda på vilka behov de har av att besöka webbplatsen. Detta kan göras genom att fråga besökarna på webbplatsen t.ex. genom WSI-undersökningar och analys av trafikdatan via t.ex. Google Analytics. Men det är även viktigt att ta reda på vad organisation vill förmedla. Genom att veta detta så kan vi sätta mål och vi kan börja bygga webbplatser som är effektstyrda och mätbara.

Utnyttja målen för att öka ert mandat internt!

Som vi skrev i början är syftet med webbplatsen centralt för att kunna visa på om den ger effekt. Detta tog vi även upp i det tidigare blogg-inlägget om ekvationen för att räkna ut kund-/användarnytta där syftet är en viktig del den ekvationen.

Att ha mätetal som är förankrade hos ledningen gör att webbplatsen räknas. Den ska leverera en effekt. Detta kan ju kännas skrämmande. Ska mitt jobb nu börjas mätas och utvärderas? Ja självklart ska den det. Om du kan visa att du når målen blir du en hjälte. Om du inte kan visa att webbplatsen lever upp till målen så kan du föra en diskussion om vilka resurser som behövs för att nå målen.

Du kan även ställa frågan varför när en chef eller medarbetare kommer springande och hojtar att det här måste ut på webbplatsen och helst i går. Er webbplats ska ju vara målstyrd. Ställ frågan eller ännu bättre be dem fylla i ett papper där man beskriver syftet med sidan, vem man vänder sig till och vad man vill uppnå. Vet man det kan ni lägga ut sidan och ta fram bra mätbara mål som sen kan rapporteras ut i organisationen. Det kan t.ex. vara hur många besökare, hur många som anmält sig, köpt, gått vidare på webbplatsen men även hur många som gillar sidan, o.s.v.

Genom att mäta och visa på resultat eller brister så kommer man få lättare att få gehör för att få arbeta med och få resurser till sin webbplats. Det går inte längre att säga att webben är ung, utan det är för många det viktigaste kommunikationsverktyget och då ska man även kunna ställa krav på att den ger effekt.

En frågan vi ställer oss: Är det inte dags för fler webbavdelningarna att bli mer professionella? Att jobba med besökaren i fokus, ha tydliga mål samt mäta och följa upp dessa ger resultat. Web Service Awards utförda besöksundersökningar av Sveriges webbplatser visar tydligt på detta, se tex vinnarna av WSA utmärkelsen.

Varje år lyfter Web Service Award fram de företag/organisationer som har flest nöjda besökare på sina webbplatser. Är du nyfiken på vilka dessa är? På vår webbplats finns det intervjuer med webbansvariga för nominerade webbplatser sedan 2010 och framåt.