Vänd trenden! Sätt mål för ert intranät!

Enbart 40 procent av intranätansvariga uppger att de har personal och ekonomiska resurserna de behöver för att kunna hantera intranätets innehåll. Till detta ska läggas att det ofta är många redaktörer/publicerare för ett intranät. Men hur mycket tid har de avsatt för att arbeta med sina sidor på intranätet? Svaret är att de oftast inte finns. Även intranätansvariga har brist på tid för att arbeta effektivt med intranätet. Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät visar att hela 72 procent av intranätetansvariga arbetar mindre än 50 procent med sitt intranät. Att det är lite motigt att få till resurser och tid för intranätet ser vi även i tidigare års trendrapporter.

Hur kan det då komma sig? Ett skäl är att intranäten inte prioriteras. Enbart 18 procent av organisationernas ledningar får rapporter över hur intranätet ligger till mot uppsatta mätbara mål. 82 procent av ledningsgrupperna har alltså inte intranätet på agendan. Frågan är hur intranäten då ska kunna öka i status och prioriteras? En annan mer hård fråga är varför intranätet i huvud taget existerar om det inte finns något mätbart mål med dem?

Hur ser det då ut med mätbara mål för intranätet? Finns det? tyvärr är svaret att de oftast inte finns. Enbart 35 procent uppger att det finns mätbara mål med sitt intranät.

Hela 65 procent uppger alltså att det inte finns några mätbara mål med deras intranät. Tyvärr ser vi här inte heller någon större positiv utveckling över tiden.

Tänk på! Om det inte finns några mål. Hur ska du då kunna visa att du gör någon nytta?

Efter sommaren så kommer många företag/organisationer att påbörja sitt budgetarbete. Krav/önskemål ska in från olika delar av förvaltningen där de äskar medel för sina projekt och utveckling. Sen kommer prioriteringar att ske och förhandlingar att få med just era punkter i budgeten. Men hur bra brukar ni lyckas? Troligen inte så bra om ni inte kan visa på nyttan av era satsningar

Utgå från affärsmålen!

Att sätta mål är viktigt. Men det är också viktigt att de är förankrade och relevanta. Vårt tips är att om möjligt utgå från affärs/verksamhetsmålen.

Tänk på att det är viktigt att ledningen godkänner de övergripande målen. Det är även viktigt att ni kan rapportera tillbaka till ledningen hur det går för målen.

Det är även bra om varje del på intranätet har ett syfte och mål. Grunden är att ni som intranätansvariga ska ha mandat att säga Nej om någon bara vill ”slänga ut” något på intranätet. Intranätet ska inte vara en plats där information går för att dö! Utan intranätet ska ge nytta till användaren och organisationen.

Genom att det finns mätbara mål även med undersidor så kan även de olika redaktörerna se vilken effekt som deras delar ger. Om det går bra så kan det bli något att göra om och om det är något som inte fungerar riktigt som tänkt så kan man fundera på hur man ska göra det bättre.

Vi på Web Service Award har som sen år 2000 mätt hur användarna av Sveriges intranät uppfattar intranäten. Vilken nytta ger den? Hur effektivt är det? Hittar användarna på intranätet? Får de informationen de är ute efter? För att nämna några av de områden vi mäter av intranäten på. En sak som alla de framgångsrika intranäten har gemensamt är det finns ett tydligt syfte med intranätet och mätbara mål. Arbetet med intranätet följs upp.

Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig att komma igång.

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm

Intresserad av Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2020? Beställ den här på vår webbplats.

Vill du veta mer om hur vi på Web Service Award kan hjälpa er med er digitala strategi för intranätet? Kontakta oss så berättar vi mer!