Hur tillgängliga är Sveriges webbplatser och intranät?

Web Service Awards trendundersökningar visar att det är en stor skillnad mellan hur tillgängliga Sveriges webbplatser och intranät är. 64 procent av webbplatsansvariga uppger att deras webbplats är tillgänghetsanpassad. För intranäten är andelen enbart 30 procent. Det är alltså en bra bit kvar till att alla Sveriges webbplatser och intranät är tillgängliga.

Men undersökningen visar även på att det är en positiv trend för webbplatserna. För sjätte året i rad så ökar andelen som har tillgänglighetsanapassat sin webbplats!

Däremot är det inte samma utveckling för intranäten.

Här ser vi inte att det blivit någon större fart. Andelen som har tillgänglighetsanpassade intranät har under de senaste åren legat mellan 32 och 30 procent. Det visar att tillgänglighetsanpassning av intranät är fortfarande en tämligen bortglömd eller nedprioriterad fråga.

Skillnad mellan organisationsform

Andelen som tillgänglighetsanpassat sin webbplats eller intranät är klart störst inom det offentliga.

87 procent av kommunerna/regionerna och 86 procent av statliga verk/myndigheter har tillgänglighetsanpassat sina webbplatser. Detta kan jämföras med gruppen företag där andelen enbart är 36 procent. Att det just är inom det offentliga som andelen är störst är inte så konstigt eftersom frågan varit mer tongivande i den gruppen. Här finns även EUs tillgänglighetsdirektiv som även är svensk lag om att alla webbplatser inom det offentliga samt som är offentligt finansierade måste vara tillgängliga. Men med tanke på att den redan trätt i kraft och övergångsreglerna snart är slut så är det anmärkningsvärt att 14 procent inom det offentliga fortfarande inte tillgänglighetsanpassat sina webbplatser.

För intranätet är det däremot en låg andel i alla delgrupperna. Även om det även här är högst andel inom det offentliga. Men inte ens hälften av kommuner/regioner har tillgänglighetsanpassat sitt intranät. För statliga verk/myndigheter är det inte ens var tredje intranät som är tillgängligt. Detta visar att det är en glömd fråga för de flesta. Detta är dock synd eftersom ett tillgängligt intranät både hjälper de medarbetare som har funktionsbehov men även andra medarbetare eftersom det blir lättare att ta till sig informationen.

Vi på Web Service Award har som mål att flera webbplatser och intranät ska vara tillgängliga. För att hjälpa till med detta som erbjuder vi tillgänglighetsrevisioner av webbplatser och intranät. Du kan läsa mer om våra tjänster på vår webbplats:  https://www.webserviceaward.com/vara-tjanster/webbplatser/tillganglighetsanalys/

 

——

Trendrapporterna: Hur mår Sveriges webbplatser/intranät kan beställas via vår webbplats: https://www.webserviceaward.com/om-foretaget/rapporter/

——-

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm