Karantäntips: Arbeta med sökfunktionen

Sökfunktionen är något som många intranätansvariga har dåligt samvete över. ”Jag vet att jag borde ta tag i sökfunktionen. Men jag vet inte riktigt hur.” Är ett citat vi på Web Service Award ofta får höra. Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät visar även på att enbart 21 procent arbetar med att förbättra intranätets sökfunktion. [Ser tyvärr lika illa ut på webbplatserna]

Det är synd eftersom Web Service Awards undersökningar av intranät visar på att enbart 31 procent av användarna tycker att de får hjälp av sökverktyget. Till det kommer att enbart 32 procent tycker att det är lätt att hitta på sitt intranät. Studier från Microsoft visar även på att medarbetarna lägger 20 procent av sin tid på att söka information. Så här finns det stor förbättringspotential. Passa på nu att göra förbättringar som användarna kommer få direkt nytta av.

Så kom igång med att förbättra sökfunktionen – Vi kan hjälpa er! [och vi kan göra det via teams/skype].

Du kan läsa mer hur arbetet med att förbättra sökfunktionen kan gå till här:

https://www.webserviceaward.com/vara-tjanster/utbildningar/kompetensutveckling-sokbarhet/