Trenden är rörlig!

Allt fler har allt mer rörligt material på sina webbplatser, trenden är video/filmer. Det är också allt fler som satsar på rörliga sociala kanaler, visar Web Service Awards årliga trendrapport – Hur mår Sveriges webbplatser 2016?, som bygger på intervjuer med över 500 webbplatsansvariga.

Diagram över andelen som använder video/film på sin webbplats

Andelen som har använder video/film på sin webbplats idag (2016). Andel i procent.

Trendrapporten visar att andelen som idag använder sig av video/film på sin webbplats är hela 83 procent. Det är en kraftig ökning från 2015 då andelen var 77 procent. Trenden visar att allt fler använder sig av rörligt material på sin webbplats. [Beställ trendrapporten här »]

Till vad använder man sig av filmer?

Ordmoln över användningsområdet för film/video

Vad man använder film/video till på sin webbplats.

De som använder sig av video/film fick frågan om i vilket syfte de använder video/film. Det vanligaste är att man gör det för att informera,* efter det så var det för marknadsföring. Se ordmolnet ovan från fritextsvaren.

Hur ser det ut i olika organisationstyper?

När vi på Web Service Award bryter ner andelen som använder video/film på sin webbplats idag så är spridningen mellan 77 procent och 92 procent i de olika organisationsgrupperna.

bell över användningen av rörligt på webbplatsen.

Andelen som har använder video/film på sin webbplats idag uppdelat på bransch. Andel i procent. (Källa Hur mår Sveriges webbplatser 2016, Web Service Award.

Högst andel som använder video/film på sin webbplats är det bland statliga verk/myndigheter med 92 procent. Näst högst andel är det inom företagen och de med e-handel med 86 procent vardera. Sedan sjunker det ner till 78 procent för organisationer/förbund och 77 procent för kommuner/landsting. Det är alltså vanligt i alla delgrupperna att man använder sig av filmer på sin webbplats.

 

Hur ser det ut i sociala kanaler?

I tidigare blogg-inlägg tog vi upp trenderna runt sociala medier [Se Allt fler digitala kanaler – trenden är socialt!] där visade vi att rörliga kanaler som Youtube kraftigt ökande trend.

Youtube-kanal

Andelen företagen/organisationerna som har en Youtube-kanal över tid. Bygger på enkätsvar från 522 webbplatsansvariga. Andel i procent.

Andelen som har en Youtube-kanal ökar från 51 procent 2012 till 81 procent nu 2016. Det är nu den näst vanligaste sociala media-kanalen efter Facebook bland företag/myndigheter och organisationer.

video-film-youtube-facebok-2016

Andelen företag/organisationer som har Facebook och/eller Youtube idag uppdelat på bransch. Andel i procent. (Källa Hur mår Sveriges webbplatser 2016, Web Service Award.

Att Youtube är den näst vanligaste kanalen gäller alla delgrupperna förutom gruppen statliga verk/myndigheter där det är fler som uppger att de har en Youtube-kanal än det är som har en Facebook-sida.

 

Är trenden att det blir mer rörligt bra?

Att ett fenomen blir allt mer populärt behöver i sig inte vara något bra. Vi på Web Service Award har flera gånger sett i våra digitala analyser av hur besökarna uppfattar Sveriges webbplatser trender som inte uppskattas av besökarna. Ett exempel på detta är att strunta i navigering och enbart ha en sökruta på sin webbplats. Ingen bra idé enligt resultatet på Web Service Awards undersökningar [läs mer om WSAs digitala analyser av webbplatser här»].

Men den rörliga trenden verkar ligga i linje med användarnas beteendemönster.

Användningen av Youtube. Källa SOI 2016

Användningen av Youtube. Källa SOI 2016

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) rapport Svenskarna och internet 2015 visar på allt fler ser på film via internet. Youtube är den största kanalen och rapporten visar på att 83 procent av alla internetanvändare tittar på Youtube.

Men det finns en stor ålderskorrelation, ju äldre man blir desto mindre använder man Youtube.

Användningen av Youtube fördelat på ålder. Källa SOI 2016

Användningen av Youtube fördelat på ålder. Källa SOI 2016

I åldersspannet 12-35 år så använder 97 procent Youtube, i spannet 36-45 år är det 95 procent, 46-55 år är andelen 86 procent, 56-65 år är andelen 70 procent, 66-75 år är andelen 53 procent och för de som är 76 år eller äldre så är det 35 procent som använder Youtube. Även hur aktiv man är varierar med ålder. Så det är viktigt att känna sin målgrupp när man satsar på olika kanaler.

Om målgruppen är äldre så kanske inte just Youtube eller liknande video-kanal är rätt väg att gå. Men om man vill nå yngre målgrupp så är det troligen helt nödvändigt.

 

Fler kanaler satsar på film/video.

Det mesta talar för att användarnas konsumtion av film/video kommer att fortsätta öka i framtiden. Nu har även andra sociala medier gjort det möjligt att lägga in filmer. Du kan lägga in filmer på ditt Instagram-konto, livesända via Periscope och framförallt lägga in filmer på Facebook.

video-film-fb-live-2016

Facebook satsar stort just på film/video. Den nya tjänsten är just att man nu även kan livesända filmer (klicka på Livevideo när du gör en statusuppdatering).

 

Vikten av att mäta

När det nu kommer nya möjligheter är det förstås extra intressant att mäta effekten av dem och fundera på vad syftet är att använda dem till och vilken målgrupp man vill nå.

Några intressanta frågor att ställa sig är:

  • Vad är det som engagerar din målgrupp?
  • Arbetar du bättre än dina konkurrenter?
  • Finns det saker som du kan lära dig för att bli ännu bättre?
  • Är det så du är bäst i din grupp?

Vi på Web Service Award har under våren lanserat mätningar av sociala medier [läs mer om våra analyser av sociala medier här » ]. De första studierna är genomförda och det är intressant att se hur olika filmer, bilder och texter kan engagera för olika organisationer, se bilden nedan.

Bilden visar hur olika typer av inlägg skapar engagemang. Cirklarnas storlek visar på hur ofta de olika inläggstyperna förekommer. Jämförelse mellan olika företag.

Bilden visar hur olika typer av inlägg skapar engagemang. Cirklarnas storlek visar på hur ofta de olika inläggstyperna förekommer. Jämförelse mellan olika företag.

Bara för att en av dina konkurrenter är läger ut många inlägg av en viss typ innebär inte det att just dessa som engagerar deras besökare. Det är riktigt intressant att se vad det är för typer av inlägg som engagerar och ta lärdom av det.

 

Det här är ett område som jag hoppas kunna återkomma mycket mer om längre fram. Det är riktigt intressant och kul att mäta och analysera sociala medier!

 

——-

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges Webbplatser 2016 »

Hur bra uppfyller era digitala kanaler era mål? Genom att göra en analys av era sociala medier så får ni svaren och insikter i era besökares beteende jämfört med andra. Läs mer om analyser av sociala medier här»

Vi älskar att analysera sociala medier, webbplatser och intranät. Kontakt oss så berättar vi mer.