Allt fler digitala kanaler – trenden är socialt!

Antalet digitala kanaler som företagen/organisationerna har ökar. Hela 96 procent uppger att de har en eller flera sociala kanaler, klart vanligast är att man jobbar med flera, visar trendrapporten ”Hur mår Sveriges webbplatser”. Absolut vanligast är Facebook, 87 procent uppger att deras företag/organisation har en Facebook-sida. Tätt efter Facebook kommer att ha en Youtube kanal vilket 81 procent uppger att de har.

Trend för olika sociala medier mellan 2012-2016

Andelen av de olika sociala medier som företagen/organisationerna har idag över tid. Bygger på enkätsvar från 522 webbplatsansvariga. Andel i procent.

I trendrapporten har vi på Web Service Award ställt frågor sen år 2012 om vilka olika sociala kanaler som företagen har och några av trenderna är:

  • Att ha en Facebook sida är vanligast med 87 procent, är en stigande trend år 2012 var andelen 74 procent.
  • Youtube ökar kraftigt! I år uppger 81 procent att de har en Youtube kanal. År 2012 var andelen 51 procent
  • På delad tredjeplats kommer twitter med en andel på 68 procent. Vilket är samma som år 2015.
  • LinkedIn in ökar kraftigt till 68 procent och är på tredjeplats tillsammans med Twitter. 2012 var andelen 17 procent.
  • Att ha en blogg ökar till 38 procent. Tidigare har vi sett en svagt nedåtgående trend. 2015 var andelen nere i 33 procent.
  • Instagram har en stigande trend från 10 procent 2015 till 18 procent nu 2016.

Vad vi ser i trendrapporten är att det blir vanligare med att ha en eller flera sociala medier bland sina digitala kanaler. Men varför har man dem? Hur jobbar man? Vilken effekt vill man uppnå?

 

Allt fler jobbar aktivt med sociala medier

Aktivitet sociala medier

Hur man arbetar med sociala medier idag. Andel i procent.

Rapporten visar även på flera företag/organisationer arbetar aktivt med sina sociala medier. I årets trendundersökning uppger 75 procent av de som har en eller flera sociala kanaler att de jobbar aktivt, 2015 var andelen 70 procent och 2012 var den 59 procent. Men rapporten visar även på att 11 procent inte alls jobbar aktivt med sina sociala kanaler (14 procent svarade verkan eller). Det är även 13 procent som inte har någon uttalat ansvarig för sina sociala medier.

De ungefär 25 procenten som inte jobbar aktivt eller jobbar lite då och då med sina kanaler riskerar förstås att de inte kommer ge en effekt.

 

Varför har man sociala medier?

En grund för att veta om sina satsningar på sociala medier ger en effekt är att man vet varför man har sina olika kanaler. Det behövs en digital strategi.

Lite grovt kan man dela in företagens/organisationernas syften med sociala medier i tre huvudsyften.

Kundtjänst: Många företag/organisationer har flyttat ut sin kundtjänst i sociala medier. Trendrapporten visar att 78 procent uppger att deras kunder/besökare kan kontakta dem via deras Facebooksida och 51 procent uppger att de kan det via Twitter.

Försäljning: Att annonsera via sociala medier ökar. Det har även blivit enklarare att annonsera via de olika kanalerna och även att räkna på resultatet. Vi har även sett flera framgångssagor som tex  Filip Tysander som sålt klockor för miljarder via Instagram på rekordfart, [till artikeln i VA om detta]. Här blir intressant att följa utvecklingen och resultatet över tiden.

Marknadsföring/PR/Information: Den med traditionella delen att föra ut olika budskap och skapa opinion eller intresse för sitt företag. Rätt ofta är tanken att sociala medier ska leda till trafik till ens webbplats. Det är även ett nyckeltal som många av våra kunder har när vi analyserar deras trafikdata eller bygger dashboards [se vår tjänst Dashboard – få överblick över din data] åt dem.

 

Hur mäter man effekten?

Trendrapporten visar att allt fler lägger allt mer resurser på digitala kanaler.

Investeringar  i digitala kanaler

Andelen som tänker öka sina investeringar i digitala kanaler under 2016, andelar i procent.

81 procent uppger att de kommer ha samma budget eller mer under 2016. Hela 41 procent uppger att de kommer att öka sina investeringar i digitala kanaler. Men om nu allt fler jobbar aktivt och lägger mer resurser på digitala kanaler hur mäter man resultatet?

Rent allmänt visar trendrapporten att det finns stora brister i rutiner för uppföljning och analys. Det är t.ex. bara 33 procent av de som har Google Analytics som jobbar aktivt i verktyget. Sannorlikheten att det skulle vara en större andel som jobbar aktivt med analysen av sina sociala medier är låg.

Ett problem är att det är svårt att få en överblick över alla sina kanaler. Ett annat är att det är svårt jämföra effekten mot andra i sin bransch. Förutom mer enkla saker som antal följare.

Vi på Web Service Award älskar att anlysera data och mäta effekter. Vi erbjuder nu därför en tjänst där vi kan analyser de olika sociala kanalerna [läs mer om tjänsten Analys av sociala medier här] med benchmarkvärden mot andra. Riktigt kul om man får säga det själv 🙂

Som sluttips så vill vi slå ett slag för att:

  • Alla era digitala kanaler ska ha ett definierat syfte och det ska vara förankrat.
  • Det ska även finnas uttalade målgrupper för era satsningar.
  • Sen ska det alltid finnas mätbara mål.

 

——-

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges Webbplatser 2016 »

Hur bra uppfyller era digitala kanaler era mål? Genom att göra en analys av era sociala medier så får ni svaren och insikter i era besökares beteende jämfört med andra. Läs mer om analyser av sociala medier här»

Vi älskar att analysera sociala medier, webbplatser och intranät. Kontakt oss så berättar vi mer.