Allt fler satsar på Sociala medier men vilken effekt ger de?

Allt fler företag har allt fler sociala medier. I trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2016 uppger 87 procent av webbansvariga att deras företag/organisation har en Facebook sida, 81 procent har en Youtube kanal, 68 procent har Twitter för att nämna några av de stora sociala mediekanalerna. Till detta kommer en rad andra snabbväxande kanaler så som Instagram. [Se även tidigare blogginlägg – Allt fler digitala kanaler – trenden är socialt!]

Men vilken effekt ger satsningarna på sociala medier?

Ett mått kan vara att se hur mycket trafik som sociala medier ger till webbplatserna.  För att få svar på den frågan har vi på Web Service Award har analyserat data från 59 olika företag/myndigheter och organisationer under januari till juni 2016. Totalt sett har de 58 webbplatserna haft 90 220 399 sessioner under perioden och 40 688 132 besökare. Men hur mycket av all denna trafik har kommit från sociala medier? Totalt sett är det 2 218 152 sessioner som under perioden kommit via sociala medier. Vilket är 4,04 procent av trafiken!  Det är alltså en rätt liten del av trafiken på dessa webbplatser som kommer via sociala medier.

Pajdiagram över andelen besökare på webbplatser som kommer via sociala medier. Andelen är ca 4 procent

Andelen trafik via sociala medier i procent. Källa: Web Service Award GA-index

Även om snitt trafiken är rätt låg så är det en viss spridning bland de olika webbplatserna.

 

Spridningsdiagram över andelen besök via sociala medier på de undersöka 59 webbplatserna.

Diagrammet ovan visar på andelen trafik från sociala medier per webbplats. Andelar i procent. Källa: Web Service Award GA-index

 

Spridningsdiagramet ovan visar på att det finns flera lysande undantag där man är riktigt framgångsrik på att driva trafik från sociala medier. 5 av 59 webbplatser (eller 8 procent) har mer än 10 procent av sin trafik via sociala medier.  22 procent av de undersökta webbplatserna får 5- 10 procent av sin trafik via sociala medier. Andelen som har ett till fem procent av sin trafik från sociala medier är hela 44 procent av de undersökta webbplatserna. 25 procent har under en procent av sin webbtrafik via sociala medier.

Detta visar på att det är stor skillnad på hur framgångsrik de olika organisationerna bakom de sociala medierna är på att driva trafik till sina respektive webbplatser. Om man vill driva trafik till sin webbplats finns det mycket att lära av de framgångsrikaste 8 procenten.

[Ett bra sett att lära sig mer är att genomföra en benchmark studie via Web Service Award. Läs mer om detta här på vår webbplats – Analys sociala medier »]

 

Urvalet till studien är uppdelat enligt nedan
Summa 59
E-handel 2
Friskvård 2
Förbund/organisation 7
Företag 25
Högskola/Universitet 5
Ideell organisation 1
Kommun 5
Kultur 1
Landsting/region 1
Myndighet 8
Sjukhus 1
Turism 1

 

Bästa bransch på att driva trafik från sociala medier till sin webbplats är Förbund/organisationer med ett snitt på 8 procent. På delad andra plats kommer myndigheter och Högskolor/universitet med 5 procent vardera.