Ska ni bygga om er webbplats för de nya lagkraven? Glöm inte strukturen!

”Offentliga sajter och appar måste byggas om och anpassas så att de blir tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. I höst införlivas EU-direktivet i svensk lag. ”Det är hög tid att förbereda sig”, säger Pär Lannerö, projektledare på Post- och telestyrelsen”  [Källa: Intervju i CS den 18-03-27]

Att det kommer att införlivas ett nytt EU-direktiv i svensk lag den 23 september har nog inte undgått någon som arbetar med webbplatser inom den offentliga sektorn. Även om det finns en övergångsperiod så är det glasklart att många webbplatser måste byggas om för att klara kraven.

Att det är långt ifrån alla inom det offentliga som tillgängliga webbplatser visar Web Service Awards årliga trendstudie Hur mår Sveriges webbplatser.

 2017 år studie visade att 87 procent inom det offentliga uppgav att deras webbplats är tillgänglighetsanpassad. Detta innebär att mer än var tionde webbplats inom det offentliga måste byggas om av det här skälet. [Om vi går ner på enskilda funktioner/tjänster så ökar andelen radikalt].

I undersökningen så ställer vi även frågan om vilka direktiv som följts. Då visar det sig att det är enbart 61 % som utgått från WCAG 2.0 som är den rekommenderade nivån [Se PTS webbriktlinjer här]. Det är alltså stor risk att det så många som 39 procent av webbplatserna inom det offentliga som behöver göras om!

Tillgänglighet är en mycket viktig orsak till att den offentliga sektorn behöver bygga om sina webbplatser. Ett annan viktig orsak är att många besökare inte hittar på webbplatserna!

Vi på Web Service Award undersöker vad besökarna tycker om webbplatser inom en rad olika frågor. Sen starten år 2000 har vi byggt upp index för att se utveckling över tiden samt hur det ser ut i olika branscher. Inför det här bloggposten tog jag ut data från de senaste undersökningarna vi gjort inom den offentliga sektorn. Resultatet grundar sig på enkätintervjuer med 78 092 webbplatsbesökare.

Resultatet är en tydligt! En stor andel, 23 procent, av besökarna på en snittwebbplats inom det offentliga tycker att det är svårt att hitta det de söker på webbplatsen.

När nu många inom det offentliga står inför att bygga om sina webbplatser. Är det viktigt att även ta in struktur och navigationen i projektet. Om inte det görs så kommer webbplatserna inte ge en positiv effekt utan vara en källa till stress och frustration.

Tänk på: Att veta hur kartan ser ut är nödvändigt för att lyckas!

Allt för många nya webbplatser får tyvärr ett lägre resultat av användarna än de hade tidigare. En orsak till detta är brister mål och styrning. Samt att webbplatsen inte utvecklas med användarna i fokus.

Enbart 58 procent av webbplatsansvariga inom den offentliga sektorn uppger att deras webbplats är anpassad efter besökarnas behov!

Detta är riktigt dåligt. Vad är poängen med en webbplats om den inte lever upp till användarnas behov? Det är också rätt lätt att åtgärda. En start är att undersöka vad besökarna tycker om webbplatsen via tex en Web Service Index-undersökning.

En stor fördel med att starta projektet med att veta vad besökarna tycker är att ni även då får ett nuvärde och kan ta fram ett mål med den nya webbplatsen. Som tex antalet nöjda besökare ska öka från 45 procent till 66 procent. Andelen som hittar det de söker på vår webbplats ska öka från 56 procent till 72 procent. För att nämna två mätvärden som andra inom den offentliga sektorn lyckats klara med.

 Vill du veta mer om hur vi på Web Service Award kan hjälpa er med er digitala strategi för er webbplats? Kontakta oss så berättar vi mer!

 

 

 

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm