Tillgänglighet i fokus på Sollentuna.se

” Det är inte alltid ny funktionalitet som gör att våra användare blir mer nöjda.” Malou Hedebro, webbansvarig Sollentuna Kommun

Sollentuna.se är nominerad till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award.

Med en stor mängd information som ska förmedlas till många målgrupper har Sollentuna Kommun arbetat hårt under året för att nå ut och göra det enkelt för sina besökare. Både att hitta och förstå informationen som presenteras.

– Vi jobbar systematiskt med att se till att all information är uppdaterad och är enkel att hitta och förstå, säger Malou Hedebro som är webbansvarig på Sollentuna kommun. Och i år har vi haft extra fokus på den mobila versionen. Det allra viktigaste är att våra invånare hittar information eller e-tjänst inom det område man eftersöker. Och att man genom webben enkelt kan komma i kontakt med kommunen.

 Med en central webbredaktion som består av fyra huvudredaktörer och ett mindre antal redaktörer ute i organisationen, har de under året fortsatt att förvalta och utveckla befintliga sajten.

– Varje år planeras ett antal utvecklingsaktiviteter som tagits fram utifrån prioriterade områden, säger Malou. Det kan handla både om teknisk utveckling och förbättringar i innehåll och struktur. I år har vi bland annat jobbat lite extra med att förbättra den mobila versionen av sajten.

Vad har varit ert fokus under året?

– Vi jobbar mycket med att säkerställa att webben har uppdaterad information som är enkel att hitta och lätt att förstå. Vi har också stort fokus på tillgängligheten och följsamheten till kraven i WCAG. Och så har vi lagt extra fokus på att förbättra den mobila versionen.

Vilken har varit er största insikt eller lärdom från året som har passerat?

– Det är viktigt att kämpa på med grunderna i webbarbetet, det vill säga att se till att informationen på sidorna är aktuell och uppdaterad och är enkel att hitta och förstå för våra besökare. Det är inte alltid ny funktionalitet som gör att våra användare blir mer nöjda.

 Vid den här tiden för ett år sedan vad distansarbete en nödvändighet på grund av pandemin och restriktioner. På Sollentuna Kommun har de fortsatt att arbeta mycket på distans eftersom de tycker att det fungerar bra och har gett en ökad flexibilitet för alla i arbetsgruppen.

Web Service Award-undersökningen är enligt Malou en väldigt bra indikator på om de är på väg åt rätt håll eller inte. De följer även annan statistik för att förstå besökarnas användarmönster och tittar löpande på synpunkter som kommer in via ett formulär som finns på varje sida på webben.

– Syftet med att genomföra undersökningen är självklart att vi vill veta vad våra användare tycker om webbplatsen. Och det hjälper oss sedan till rätt satsningar för att förbättra sajten. Vi genomför denna undersökning varje år sedan flera år tillbaka.

Finns det några särskilda krav som ställs just på er verksamhet eller bransch?

– Den kommunala verksamheten är omfattande och det finns väldigt mycket information som inte alltid är så enkel att ta till sig, svarar Malou. Det är vår uppgift att se till att rätt mängd information finns tillgänglig och presenteras på ett begripligt sätt. Sen har vi ju också ett lagstadgat krav på tillgänglighet genom kraven i WCAG.

 Under 2023 kommer de att fortsätta att förbättra deras mobila version, se till att sökfunktionen blir ännu bättre och jobba vidare med förbättringar av tillgängligheten.

– Vi ser ett ökat behov att förbättra den mobila upplevelsen och kommer att titta på lösningar för detta.

Malou Hedebro, webbansvarig på Sollentuna kommun

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 25 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2023/program/