Ny trendrapport: Hur mår Sveriges webbplatser 2022

Årets trendundersökning Hur mår Sveriges webbplatser 2022 [ladda ner den här>>]är den första som gjorts efter att Covid-19 pandemin har förklarats över och företag, organisationer och myndigheter börja gå tillbaka till det nya normala. Under pandemin så såg vi att flera projekt stoppats och att en klar majoritet av webbansvariga uppgav att den påverkat arbetsbördan och webbplatsens innehåll. Det är därför extra intressant att nu se statusen på Sveriges webbplatser.

Trendundersökningen visar på att en stor andel, 89 procent, planerar att göra större förändringar på webbplatsen, vilket är fler än förra året. Utveckla nya funktioner och göra om strukturen ligger i topp. 15 procent uppger att de helt ska bygga om sin webbplats 12 procent uppger att de planerar att genomföra en förstudie för en ny webbplats. Det kan behövas med tanke på att undersökningen även visar att webbplatserna blir allt äldre. 51 procent uppger att de haft sin nuvarande version av sitt CMS i fem år eller mer. Det ser även rätt ljust ut för att de planerade förändringarna ska bli av. 29 procent uppger att de ska öka sina investeringar och 55 procent att de har samma budget som tidigare.

Ett orosmoln är dock att andelen som har mätbara mål med sin webbplats sjunker ner till 51 procent och att andelen som rapporterar till ledningen är 33 procent. Samtidigt uppger 81 procent att deras ledning stödjer webbplatsen. Så det borde finnas möjligheter att fler sätter mätbara mål och kan arbeta med att förbättra sina webbplatser.

Andra viktiga slutsatser från trendrapporten är:

  • Det råder fortsatt resursbrist för att hantera webbplatserna. För de flesta är arbetet med webbplatsen en av flera arbetsuppgifter. Hälften av webbplatsansvariga jobbar mindre än 50 procent med webbplatsen. Enbart 29 procent arbetar upp till 100 procent med webbplatsen. Det är dock fler än under pandemin.
  • Webbplatsansvariga tycker även att de saknar resurser både, personal och ekonomiska. 37 procent uppger att de har tillräckligt med personal för att hantera webbplatsens innehåll och 48 procent att de har de ekonomiska resurserna de behöver. Trots detta så uppger 77 procent att de jobbar aktivt med att förbättra för besökarna att hitta på deras webbplatser.
  • Allt fler webbplatsansvariga, 80 procent, tycker att de har ett välfungerande CMS. Nöjdast är de med Sitevision med en 96 procent nöjda. Följt av Optimizely/Episerver med 81 procent. Optimizely/Episerver har störst marknadsandel med 42 procent följt av Sitevision med 30 procent.
  • Sveriges webbplatser är lite mer användarvänliga än förra året enligt webbansvariga. Men WSAs besöksundersökningar visar att i snitt så har mer än var tionde besökare svårt att hitta. Det vanligaste hjälpmedlet är sökfunktionen. Men enbart 56 procent av webbplatsansvariga tycker att deras webbplats har en bra sökfunktion. Det är en brist på arbete med sökfunktionen. Enbart 29 procent uppger att de arbetar aktivt med att analysera besökarnas felsökningar. Det saknas även en ansvarig för sökfunktionen i fler än hälften av organisationerna.
  • Det råder brist på tid och rutiner för kvalitetssäkring och granskning av innehållet på webbplatsen. Enbart 55 procent har rutiner för att se att innehållet är korrekt och 39 procent uppger att det finns tid avsatt för att granska nya texter. Vilket är de lägsta andelarna på flera år.
  • 77 procent uppger att de tillgänglighetsanpassat sina webbplatser. Det offentliga är bäst i klass. Där över 90 procent är tillgängliga enligt WSAG 2.1 nivå AA.
  • Framåt för rörligt material. Hela 90 procent uppger att de använder sig av rörligt material på deras webbplatser.
  • De flesta, 94 procent, genomför någon form av undersökningar på sin webbplats idag. Vanligast är att enbart förlita sig på trafikanalys. Det vanligaste undersökningsverktyget är fortfarande Google Analytics (GA), vilket 42 procent uppger att de har. Sen kommer Siteimprove, 30 procent, och Matomo med 28 procent. Men trots det så är det nu bara 53 procent som följer upp och utvärderar förbättringar de gör på webbplatsen. Här finns en stor förbättringspotential

Rapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2022 kan laddas ner här >>