Fredagsfika intranät – 14 januari

Härligt med fredag och extra härligt när den startade med Web Service Award fredagsfika för intranät. Var som alltid kul att få hålla i dessa. En bra tradition att ha dessa en gång i månaden. Kommer vi fortsätta med 😊

I dagens fredagsfika så inledda jag med att ta upp några spaningar från trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2021 samt från våra utförda undersökningar av intranät. Ett problem är att det fortfarande bara är 34 procent som har mätbara mål med sina intranät. Men en positiv sak är att ledningens engagemang för intranäten under pandemin har ökat. Nu gäller det att ta nytta av detta. Digitala arbetsplatsen togs upp, ständigt aktuellt och ännu mer under pandemitider. Här blev det en intressant diskussion om ingång och intranätets roll. Skillnad mellan användarskapad information och det som företaget/organisationen lägger ut. Här hade bland annat Dan Holm, SEB ett intressant resonemang. Tack även till Rikard Spålséus som delade med sig av SM startsida. Ska se om vi kan få till ett dela startsida fredagsfika här längre fram.

Angående innehåll så kom vi in på film/video. Blev en intressant diskussion om detta. Maria Aho från SFV berätta om att har regelbundna intervjuer med GD. Lovisa Lagerström Lantz, Alligo berättade om hur de använt film i arbetet med att få ihop 5 femföretag på 3 marknader till ett. Presentation av chefer men även att de i butik visar på tips har varit något som funkar bra för dem. Lillemor Odgren, Rikshem, berättade om deras satsning på filmer. Charlotte Norlin, Moderna Museet, berättad om att deras IT lagt upp instruktionsfilmer. För att nämna några av exemplen. Men det kom även kritik. Nyttjande granden kan vara låg. Även att det kan över produceras. Kostnaden kan vara ett problem i förhållande till utfall. Vi pratade här om olika lösningar och ambitionsnivå. Jesper Bylund, Region Skåne, tog upp att innehåll ska stödja kärnan.  Gör filmen det eller inte är frågan. Gäller förstås även nyheter överlag. Dan tog här upp att de har ett KPI med antal som ser en nyhet. De som ligger under gränsen ska utvärderas om sådana ska vara kvar allt för att öka nyttan och satsa rätt. En slutsats är att video kan ge stor nytta men det gäller att veta varför den ska användas och mäta och utvärdera. Tänkt ROI!

Hittbarhet, struktur och sök kom även upp. Här är det synd att inte fler arbetar aktivt med sök.  Kom även upp vad söket ska söka på, hela digitala arbetsplatsen eller en del? De olika synsätten har sina utmaningar. Här gäller det att utvärdera och se att sökresultaten inte svämmar över. Använd rapporterna i sökfunktionerna är ett tips!

Det här var några av mina reflektioner från fredagsfikat. Stort tack till alla deltagare och hoppas vi ses på nästa Fredagsfika för intranät.

Ett lite extra tack till Urban NilssonDan HolmRikard SpålséusJeanette NybergLovisa Lagerström LantzJohanna LöwendahlMaria AhoMarie ArvidssonJesper BylundMikaela FredrikssonLiselott NorbergAnna-Lena Walmsley, Jenny Bäckström, Clara HooglandAnnette LauritzenPierre WidingLillemor OdgrenCharlotte Norlin och alla andra som var med i diskussionen, chatten och som lyssnare. Tack förstås också till Johan NylinderWeb Service Award, som hjälper mig med Fredagsfikat

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.