Allt fler intranät är sociala. Men användarna är inte riktigt med!

En av de stora trenderna och ”snackisarna” på olika intranät konferenser är Sociala intranät. Tanken är att användarna/medarbetarna via sociala funktioner ska få ut mer av intranätet. Men hur många intranät är sociala? Vilka sociala funktioner finns på intranäten? Hur används de? För att ta reda på det så har vi på Web Service Award frågat 270 intranätansvariga från 270 intranät hur deras intranät är. [Resultatet för hela undersökningen redovisas i trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2016]

Undersökningen visar att allt fler intranät blir sociala.  I år uppger hela 79 procent av intranätansvariga att det på deras intranät finns en eller flera sociala funktioner. Det är en ökning från 2015 då andelen var 72 procent.

Vilka är då de vanligaste sociala funktionerna på intranäten?

sociala-intranat2016

Vanligaste är att användarna kan kommentera innehållet på intranätet. 62 procent av intranätansvariga uppger att det går på deras intranät. Här ser vi en stigande trend över tiden. 2011 var andelen 43 procent och sen har den stigit varje år med några procent.

Näst vanligaste är att användarna kan uppdatera sin profil. Vilket går att göra på 53 procent av intranäten.

Tredje vanligaste är att användarna kan bidra med innehåll, vilket 45 procent av intranät ansvariga uppger att deras användare kan. Detta är dock en lägre andel än i tidigare års undersökningar.

Att man kan jobba i projekt/arbetsrum uppger 42 procent av intranätansvariga att det går på deras intranät.

Sen sjunker andelarna ytterligare. 36 procent uppger att man kan söka kompetens/egenskaper på kollegor. Värt att notera att det är betydligt lägre andel än de som har funktionen att man kan uppdatera sin profil.

”Facebook” funktionen för att läsa eller att göra status uppdateringar finns på 31 procent av intranäten.

Att användarna kan delta i diskussionsforum uppger 29 procent av intranätansvariga. Viket är en lägre andel än de senaste åren.

26 procent uppger att det går att blogga på intranätet.

20 procent uppger att det går att lämna förbättringsförslag/idéer till företagets utveckling via intranätet.

Det är alltså rätt vanligt att de intranät som har sociala funktioner har flera olika funktioner men det är inte så vanligt att man har alla. Är det då bra eller dåligt? Svaret på det beror på hur väl funktionerna tas emot av användarna.

 

Används de sociala funktionerna?

Hur intranätansvariga uppfattar att de sociala funktionerna används på på sina intranät. Antal respondenter 202. Andelar i procent.

Hur intranätansvariga uppfattar att de sociala funktionerna används på på sina intranät. Antal respondenter 202. Andelar i procent.

I undersökningen ställdes en fråga till de intranätansvariga som har sociala funktioner om de anser att de används i den utsträckning som det är tänkt. Svaret är tyvärr att enbart 24 procent av intranät ansvariga anser det. Hela 36 procent tycker att användarna inte gör det och 40 procent vet inte riktigt. Att det inte är fler som tycker att funktionerna används som tänkt är förstås ett misslyckande.

Samma tendens ser vi på WSA i våra index-undersökningar av intranät [mer information om våra undersökningar av intranät finns här] . Det är inte helt ovanligt att  vi ser att  sociala intranät som går ”All-in” inte får det resultat som man hoppats på. Oftast beror det på att användarna inte är så sociala. Långt ifrån alla startar en diskussion på t.ex. Facebook och betydligt fler är bara inne och kollar. Ett starkt tips är att först ta reda på hur medarbetarna användare sociala medier innan ni gör ett sociala intranät.

Tänk också på att om man ska lyckas med en funktion är det extremt viktigt att användaren förstå nyttan med funktionen.

Tyvärr visar trendrapporten på att det är många intranät som inte har klara syften med sitt intranät och dess funktioner. Se tidigare blogginlägg Vad är poängen med ett intranät.

 

—-

Vill du veta med hur vi på Web Service Award kan hjälpa dig att lyfte ert intranät? Kontakta oss så berättar vi mer [till WSAs kontaktsida»]

Vill du läsa mer om trender runt intranät? Beställ trendrapporten Hur mår Sveriges Intranät 2016?

Vill du veta och få siffror på hur ert intranät mår? Vi hjälper dig. Läs mer om våra undersökningar här på vår webbplats»