Varför en blogg?

När fler företag och organisationer går ifrån att blogga så gör vi på Web Service Award tvärtom.

WSAtrend15-SocialaMedier-trend

I Web Service Awards trendrapport ”Hur mår Sveriges webbplatser 2015” ställs frågan till över 500 webbplatsansvariga vilka typer av sociala medier deras företag har. Vanligast är att ha en Facebook sida vilket 84 procent uppger att de har. Här är trenden att det blir allt fler som skaffar sig en facebook sida. 2012 var andelen 74 procent och nu har den ökat till 84 procent. Även Web Service Award har både en Facebook-grupp och en Facebook-sida.

Näst vanligaste, 73 procent,  är att ha en Youtube kanal. Vi på WSA har också en Youtube-kanal där vi lagt upp filmer från våra WSA-dagar, prisutdelningen för bästa webbplats enligt besökarna och eventet  Möt vinnarna av Web Service Award. Trenden för Youtube är kraftigt ökande. 2012 var andelen 51 procent; 2013 var andelen 64 procent; 2012 ökade andelen ytterligare till 68 procent för att i år öka till 73 procent.

Som nummer tre finns Twitter. Även här ser vi en ökande trend. 2012 var andelen företag som hade Twitter 49 procent, sedan ökade det kraftigt till 63 procent i 2013 års trendundersökning. I 2014 års mätning planade det ut till 64 procent och nu i år ökade det igen till 68 procent. Web Service Award har länge haft Twitter och flera av medarbetarna är flitiga i det forumet, se tex @JanneEricsson, Christian Wollter och @PierreDuRietz.

LinkedIn blir allt mer använt även av företag. I år är det 58 procent som uppger att deras organisation har en LinkedIn-sida. 2012 var andelen måttliga 17 procent. Den stora ökningen skedde mellan 2013 och 2014 då andelen ökade från 26 procent till 45 procent. Besök gärna vår sida och grupp där.

Men hur var det nu med blogg? Andelen organisationer som har en blogg ökade något mellan 2012 och 2013 från 34 till 37 procent. Därefter har det varit en svag negativ trend. 2014 var andelen 36 procent och 2015 minskade den till 33 procent.

Så – varför satsar vi här på WSA på en blogg just nu? Det finns flera skäl till detta:

Dels vill vi ha ett forum där vi kan visa de trender som kommer fram i våra rapporter om webbplatser och intranät, men även i de  analyser vi gör i våra cirka 200 årliga WSI-undersökningar. Dessutom är det en utmärkt kanal att diskutera observationer vi gör när vi besöker konferenser och mässor.

Vi på Web Service Award hoppas att vår blogg hittar sin plats i bloggdjungeln och  blir en del i vår vision att vara med och förbättra Sveriges webbplatser och intranät.